יום ה', ב’ בשבט תשע”ח
ברכות למורה גנה גהלי על הולדת בנה. בסימן טוב ובמזל טוב בימיו יבוא הגואל!
פורסם: 22:49 (11/01/18) גיא הילמן