יום ו', יא’ בסיון תשע”ח
כתבות בעניינים שונים המופיעים בעיתונות הכללית

אולימפיאדת המדע מודלים מודרניים לכלים ומכשירים שהיו בבית המקדש יוזמה של חיבור מדעי הסובלנות ב”יובל” ונתיב זבולון” *אובייקט:בעיתונות המקומית*

 
...