יום ו', יא’ בסיון תשע”ח
בית הספר השתתף בתחרויות כתיבה שונות וזכה בפרסים

כותבים וזוכים תחרות "מרוץ הצבי" זוהי תחרות ארצית המתקיימת זו השנה העשירית, תלמידי בתי הספר השונים בכל רחבי הארץ בכיתות ב'-ו' כותבים סיפורים בהתאם ליסודות הסיפוריים אותם למדו בכיתה. יש לציין כי מזה עשר שנים זכו מבית הספר תלמידים בתחרות זו. התלמידים כתבו בשני מסלולים: מסלול כתיבה חופשי מסלול כתיבה בעקבות לימוד בכיתה על דמותם של הרב והרבנית קאפח. כל הסיפורים שנכתבו עברו תהליך של טיוט ושכתוב בהנחיית המורה נאוה מרמרוש. בתחרות זו זכתה רות ויצמן. סיפורה, "האיש המפחיד מרחוב הוורדים" נבחר כאחד מעשרת הסיפורים המצטיינים בתחרות זו. תחרות "תורה נביאים..... וכותבים" בתחרות זו משתתפים תלמידי כיתות ה'-ו'. התלמידים התבקשו לכתוב על נושא בתורה או בנביא, או על דמות בהתאם להנחיות שקבלו מהמורה נאוה מרמרוש שלושה תלמידים קבלו תעודות הצטיינות על עבודותיהם: דניאל פאקס, מכיתה ה'2 ,אביה רגן מכיתה ו'2 ,נטע לב מכיתה ו'2 תחרות "דור לדור יביע אומר" השנה בשונה משנים קודמות הורחבה התחרות אף לכיתות ו'. הנושאים היו: לכיתות ה' - גילגולו של חפץ: עליהם היה לספר את גלגולו של חפץ שעבר במשפחה מדור לדור, עליהם היה לציין מהי המשמעות שלו עבורם. לכיתות ו' - גלגולו של ניגון: עליהם היה לספר על ניגון, שיר או פיוט שעברו במשפחה מדור לדור. בתחרות זו נשלחו שלושה סיפורים שנכתבו על ידי שלוש תלמידות מכיתה ה'2 ,לאחר תהליך של טיוט ושכתוב והנחיות מהמורה נאוה מרמרוש. סיפורה של רות ויצמן "מעגל פתוח" נבחר כאחד מבין הסיפורים המצטיינים. בימות דיון בממ"ד תורני מדעי "נתיב זבולון" לפיתוח ההבעה בימות הדיון - הדיונים בכיתה והעמדת בימת הדיון הם באחריות המורות להבעה בכיתות ג'-ו'. בפעילות זאת התלמידים אף מגלים כישרונות צעירים. המטרה של בימות הדיון לפתח את ההבעה בכתב ואת ההבעה בעל פה. הנושאים שנבחרים הם נושאים משמעותיים, רלוונטיים וערכיים. הפרויקט הוא בעידודו של המנהל מנחם פישר, הרואה בכך דרך חווייתית לפיתוח ההבעה בכתב ובעל פה ובהנחייתה והדרכתה של המדריכה לעברית - נאוה מרמרוש. השנה זוהי השנה החמישית בה מעלים בבית הספר נתיב זבולון,בימות דיון. השכבות המשתתפות בתוכנית הן שכבות ג'-ו'. זכיה זו הפעם השלישית בגביע הנודד לעידוד הקריאה לשנת תשע"ו בקרב בתי הספר הדתיים, במחוז ירושלים בית הספר "נתיב זבולון" זכה זו הפעם השלישית בגביע הנודד לעידוד הקריאה הכתיבה וההבעה בקרב בתי הספר הדתיים במחוז ירושלים. כל תהליכי הקריאה והכתיבה הם בעידודו של המנהל מר פישר ובתמיכתו הרבה.